موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی سبزوار

آشنایی با فرهنگ و رسوم شهر سبزوار

معرفی شهر تاریخی وکهن سبزوار

۷ بازديد


سبزوار
 تلفظ شهری تاریخی و با قدمت در غرب استان خراسان رضوی و شمال شرق ایران است که نام پیشینش بیهق است. سبزوار از مهم‌ترین مراکز جمعیتی، دانشگاهی، فرهنگی، اسلامی و تاریخی شمال شرق ایران به‌شمار می‌آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و علم ایران مطرح شده‌است.[۸] مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه‌های علمیه این شهر از قدمتی دیرینه برخوردارند. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه‌های مهم این شهر می‌باشند. هم‌اکنون ۱۴ دانشگاه و مؤسسهٔ آموزش عالی بزرگ در این شهر مشغول به کار می‌باشند.

پس از حمله مغول به سلطنت خوارزمشاه، حکومت سربداران ایجاد گردید که رهبری آن ها را شیخ حسن جوری نیشابوری بر عهده داشت مدتی بر قسمت‌هایی از ایران حکومت کردو مرکز این حکومت سبزوار بود. حکومت سربداران اولین حکومت با گرایش شیعه دوازده امامی در ایران بود.